27. Stage BIBIONE Maggio 2024

Armi Bianche Shotokai - Karatedo Shotokai - Ryushin Shouchi Ryu

Hanno partecipato:

Dojo Suishin-kan Trieste - Dojo Bern - Yuukai Dojo Fiume Veneto - Shotokai Wuppertal-  Rossi M. Sesto Fiorentino - Mutokukan Trieste -

Nova Linfa Pordenone