26. Stage BIBIONE Maggio 2023

Armi Bianche Shotokai - Karatedo Shotokai - Ryushin Shouchi Ryu

Hanno partecipato:

Dojo Suishin-kan Trieste - Dojo Bern - Yuukai Dojo Fiume Veneto - Shotokai Parmense - Mutokukan Trieste -